klasické masáže sportovní masáže rehabilitační masáže relaxační masáže
sociální firma
Klíčové aktivity
copyright©LoboLobos
2010
Projekt Přeslička
Firma Přeslička s.r.o. byla založena v červnu 2009 se záměrem působit jako sociální firma o velikosti do 25 zaměstnanců.

Její zakladatelé mají několikaleté zkušenosti v podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Další členové manažerského týmu mají několikaleté pracovní zkušenosti v oblastech, jež garantují.

Iniciátorem vzniku projektu Přeslička je nezisková organizace Ledovec o.s. (www.ledovec.cz) s dlouholetou zkušeností s psychosonální rehabilitací osob s mentálním postižením nebo duševním onemocněním (na poli zaměstnávání od roku 2004 - agentura podporovaného zaměstnávání a program pracovní rehabilitace. Od roku 2006 podpora firmy s prvky sociálního podniku). Na projektu se rovněž podílí i o.s. PRATETA ("PRÁce TEď a TAdy") , jejímž přímým posláním je zaměstnávání v oblasti OZP.