klasické masáže sportovní masáže rehabilitační masáže relaxační masáže
sociální firma
Klíčové aktivity
Popis a způsob zapojení cílové skupiny
Cílovou skupinou projektu PŘESLIČKA jsou osoby se zdravotním postižením. Založením stabilní a udržitelné sociální firmy vzniknou pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením vhodná.

Z cílové skupiny budou do projektu zahrnuty tyto osoby:
    - schopní pracovníci, kteří pracují nebo pracovali v chráněné dílně Amitty ZN,        pro které není chráněná dílna dostatečně motivujícím prostředím
    - zájemci o práci z Centra pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním        postižením PRATETA
    - zájemci o práci z řad klientů Ledovce, o.s.

V závislosti na stávající kapacitě firmy budou pracovní místa nabízena i na Úřadech práce a prostřednictvím dalších organizací, poskytujících podporu lidem se zdravotním postižením.

Osoby z cílové skupiny budou do projektu zapojovány vstupem do pracovního poměru, ponejvíce na částečný úvazek. Poté budou v následujících týdnech testovány jejich schopnosti, dovednosti a výkonnost a bude stanovenaoblast potřebné podpory.
Ve spolupráci s externími odbornými asistenty budou specifikovány oblasti tréninku a asistence tak, aby jejich zapojení do pracovního týmu bylooboustranně výhodné. Paralelně budou pracovníci zapojeni do procesu firemního vzdělávání, které pomůže nastavit firmní kulturu sociální firmy i motivovat pracovníky k osobnímu rozvoji.

Díky podpoře formou asistence, individuálního tréninku a vzdělávání tak získají pracovníci se zdravotním postižením udržitelné pracovní místo v lidsky příjemném prostředí, které dále rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti.