klasické masáže sportovní masáže rehabilitační masáže relaxační masáže
sociální firma
Klíčové aktivity
Vzdělávání pracovníků
V rámci této aktivity bude poskytováno vzdělávání všem pracovníkům jak v oblasti jejich činnosti, tak v oblasti komunikace a řešní problémů na pracovišti, budování firemní kultury sociální firmy. Rovněž bude všem pracovníkům poskytnuta supervize (v nutných případech podle potřeby i individuální).
Trénink/asistence pracovníkům se ZP
Na rozvoj kompetencí pracovníků se ZP je zaměřena projektová aktivita Trénink/asistence. Její naplní je, ve spolupráci s externími trenéry/asistenty (o.s. PRATETA), diagnostika rozsahu pracovních (a sociálních) dovedností pracovníků, identifikace rozsahu pracovní a sociální podpory a tréninku a formulace individuálního plánu každého pracovníka (1.-4. měsíc po nástupu pracovníka do zaměstnání).